Klik op het logo om terug te gaan naar de hoofdpagina


Goto homepage

Information
Latest news from I-XS
Domainregistration, websites
Support pages
Secure Webmail

Internet Access Nederland - Antispam en Antivirus

I-XS heeft uitgebreide maatregelen om spam (= ongewenste reclame) en virusbesmetting via e-mail zoveel mogelijk te beperken.
Het filteren van spam en het verspreiden van een virus dient zo dicht mogelijk bij de bron te worden aangepakt, via de mailservers van de Internet providers. Helaas neemt niet iedere ISP de moeite om deze eenvoudige maatregelen te nemen met als gevolg dat Internet gebruikers steeds meer geconfronteerd worden met overvolle mailboxen en geinfecteerde computersystemen.

Open Relay check

Voordat de inkomende e-mail bestemd voor I-XS klanten wordt geaccepteerd wordt eerst gecontroleerd of de afzender mogelijk een spammer is of gebruik maakt van een zgn. 'open-relay' mailserver. Er wordt dus (nog) niet gecontroleerd op de inhoud van het bericht en is er derhalve geen inbreuk op het briefgeheim. Door het blokkeren van e-mail afkomstig van spammers en het blokkeren van e-mail berichten afkomstig van de 'open-relay' server wordt de meeste e-mail spam tegengehouden.
I-XS maakt gebruik van o.a. ORDB en SPEWS. Dit zijn dynamische lijsten die doorgaans actuele informatie bevatten over spammers en open-relay servers.

Tagged Message Delivery (TMDA)

I-XS ondersteund ook de mogelijkheid voor het gebruik van TMDA.
Door op de juiste manier gebruik te maken van TMDA wordt praktisch alle SPAM voorkomen. Het TMDA systeem werkt met een zogenaamde 'challenge/response'. Dit betekent dat iedereen die u een e-mail toestuurt zichzelf eenmalig zal moeten identificeren voordat de e-mail van de betreffende afzender uw mailbox bereikt. Aangezien de meeste SPAM berichten verstuurd worden met een gefingeerde afzender zullen deze berichten nooit geverifieerd worden en dus ook niet in uw mailbox verschijnen ! TMDA kan per e-mail adres ingesteld worden en is via een webinterface te bedienen. 

Anti-virus

Als een van de eerste en nog steeds zeer weinige providers in Nederland controleert I-XS alle inkomende en uitgaande e-mail op aanwezige virussen. Uit onze statistieken blijkt dat van de onderschepte berichten er 1 op de 40 is voorzien van een computervirus.

Op het moment dat een besmette e-mail wordt aangetroffen door ons systeem, dit kan zowel een e-mail zijn van een van onze klanten als ook een e-mail gericht aan onze klanten, wordt deze geblokkeerd en ter nadere inspectie opgeslagen op een speciaal systeem. De oorspronkelijke afzender ontvangt dan van onze virusscanner een e-mail bericht met daarin de mededeling dat een virus is aangetroffen en dat er zo snel mogelijk een viruscontrole moet plaatsvinden om verdere verspreiding te voorkomen.

Zowel de anti-spam als de anti-virus mogelijkheden worden standaard bij ieder I-XS Internet account of website account aangeboden.